logo Chevrolet
Chevrolet
2 modelli 4 versioni
da 41.247 a 48.370 €
2 versioni
da 41.247 a 43.283 €
2 versioni
da 46.333 a 48.370 €
Al debutto sul mercato
DS
DS DS 9

da 55.200 €

Toyota
Toyota Land Cruiser

da 43.650 €